Theo quy định của nhà nước lịch nghỉ lễ ngày 2/9 sẽ kéo dài 4 ngày kể cả ngày nghỉ bù. Điều này sẽ khác so với những năm trước. Vì sao lịch nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày? Và chi tiết lịch nghỉ như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé!

Chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9 

Rất nhiều người lao động thắc mắc 2/9 nghỉ mấy ngày? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 112 của Bộ luật Lao động 2019, ngày lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ vào ngày liền trước hoặc sau (tức là ngày 01/09 hoặc 03/09). Vì vậy, có hai tùy chọn ngày bắt đầu nghỉ lễ là ngày 01/09 (thứ Sáu) hoặc ngày 02/09 (thứ Bảy).

Về vấn đề này, Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022 về lịch nghỉ tết và lễ Quốc khánh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn như sau:

Với cán bộ, công chức, viên chức

Lịch nghỉ lễ 2/9 năm 2023 từ thứ 6 ngày 01/9/2023 đến hết thứ 2 ngày 04/9/2023 theo Dương lịch.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9 2023

Chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9 với cán bộ, công chức, viên chức

Với đối tượng người lao động

Người lao động làm việc trong ngày thứ 7:

 • Phương án 1: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 sẽ bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 01/9/2023, và kéo dài cho đến Chủ nhật, ngày 03/9/2023 theo lịch Dương.
 • Phương án 2: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 02/9/2023, và kéo dài cho đến thứ Hai, ngày 04/9/2023 theo lịch Dương.

Người lao động không làm việc vào thứ 7:

 • Phương án 1: lịch nghỉ 2/9 năm 2023 sẽ bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 01/9/2023, và kéo dài cho đến thứ Hai, ngày 04/9/2023 theo lịch Dương.
 • Phương án 2: lịch nghỉ 2/9 năm 2023 sẽ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 02/9/2023, và kéo dài cho đến thứ Ba, ngày 05/9/2023 theo lịch Dương.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động trước ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện nghỉ lễ.

Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2023 đối với người lao động

Chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9 với đối tượng người lao động

Vì sao lịch nghỉ lễ 2/9 kéo dài đến 4 ngày? 

Theo quy định của Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết sau đây:

 • Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 theo lịch Dương);
 • Tết âm : 05 ngày;
 • Ngày giải phóng miền nam: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 theo lịch Dương);
 • Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 theo lịch Dương);
 • Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 theo lịch Dương và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 theo lịch Âm).

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định ở khoản 1, còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của quốc gia họ.

Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định ở khoản b và khoản đ của Điều 112, dựa trên điều kiện thực tế. Đối với lễ Quốc khánh năm 2023, mọi người sẽ được nghỉ trong 2 ngày. Ngày nghỉ này sẽ rơi vào ngày 2/9 theo lịch Dương, với 1 ngày liền kề trước hoặc sau ngày đó.

Ngoài ra, Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 cũng có quy định về ngày nghỉ hàng tuần như sau:

 • Mỗi tuần, người lao động sẽ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt khi không thể nghỉ hàng tuần do chu kỳ lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong một tháng tính bình quân. Người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào Chủ nhật hoặc một ngày khác trong tuần, nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Lịch nghỉ 2/9 kéo dài 4 ngày do đâu?

Vì sao lịch nghỉ lễ 2/9 kéo dài đến 4 ngày?

 • Trong trường hợp ngày nghỉ hàng tuần trùng với các ngày nghỉ lễ và Tết quy định ở khoản 1 của Điều 112, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo. Vì vậy, khi ngày nghỉ lễ và Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù cho ngày đó vào ngày làm việc tiếp theo. Vì ngày 2/9/2023 rơi vào ngày thứ 7 nên người lao động sẽ được nghỉ bù và tổng ngày nghỉ là 4 ngày.

Người lao động làm việc vào dịp lễ 02/9/2023 được trả lương thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cách trả lương cho người lao động làm việc những ngày trong lịch nghỉ lễ 2/9 sẽ phụ thuộc vào hình thức hưởng lương của từng người lao động. Dưới đây là cách trả lương tương ứng cho người lao động theo các hình thức:

Người lao động hưởng lương theo ngày

Đối với người làm việc những ngày trong lịch nghỉ lễ 2/9/2023, người lao động sẽ được trả lương theo quy định của Điều 98 Bộ luật Lao động. Tức là, lương làm việc vào ngày nghỉ lễ phải được trả ít nhất bằng 300% so với ngày làm việc bình thường, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ.

Chính sách hưởng lương dịp Quốc Khánh 2/9

Người lao động hưởng lương theo ngày

Người lao động hưởng lương theo tháng

Đối với người lao động hưởng lương theo tháng, việc làm việc những ngày trong lịch nghỉ lễ 2/9 sẽ không có sự thay đổi về lương. Người lao động sẽ tiếp tục nhận lương theo quy định của hợp đồng lao động và chế độ lương tháng đã được thỏa thuận trước đó.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, việc làm việc vào ngày nghỉ lễ 02/9/2023 sẽ áp dụng quy định của Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Cụ thể, lương làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường vào ngày nghỉ lễ sẽ được tính theo công thức quy định tùy theo định mức lao động và thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Lịch nghỉ lễ 2/9 đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Giải đáp những thắc mắc khác về lịch nghỉ lễ 2/9/2023

Bên cách chi tiết lịch nghỉ lễ 2/9, người dân sẽ còn quan tâm đến một số vấn đề sau đây:

Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 của học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh trong 4 ngày liên tiếp, tương tự như lịch nghỉ của cán bộ, công chức Nhà nước.

Học sinh, sinh viên nghỉ lễ 2/9 mấy ngày?

Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 của học sinh, sinh viên

Hoạt động ngân hàng vào ngày lễ 2/9

Hầu hết các ngân hàng sẽ nghỉ lễ trong 4 ngày. Theo Thông báo 5034/TB-LĐTBXH năm 2022, và sẽ hoạt động trở lại từ ngày 5/9/2023.

Có bắn pháo hoa trong ngày Quốc khánh không? 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020, ngày Quốc khánh là dịp được phép bắn pháo hoa nổ. Các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa dự kiến tối đa 15 phút. Các tỉnh khác được phép bắn pháo hoa tầm thấp không quá 15 phút.

Người lao động có thể kéo dài lịch nghỉ lễ 2/9/2023 không? 

Người lao động có thể kéo dài lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay nếu còn ngày nghỉ phép. Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm đủ năm sẽ có từ 12 – 16 ngày phép/năm. Ngoài ra, người lao động cũng có thể đề xuất nghỉ thêm không lương hoặc thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động để tận hưởng thêm kỳ nghỉ.

Năm 2023 Quốc Khánh 2/9 nghỉ mấy ngày?

Người lao động có thể kéo dài lịch nghỉ lễ 2/9/2023 không? 

Lời kết 

Trên đây là chi tiết các vấn đề xung quanh lịch nghỉ lễ 2/9. Pres.vn hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu thêm taị sao lịch nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài đến 4 ngày. Nắm rõ thông tin để đảm bảo quyền lợi của mình bạn nhé!

Compare Properties

Compare (0)

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN - CHO THUÊ CĂN HỘ ONE VERANDAH | EMPIRE CITY THỦ THIÊM

X